A czy Twoja spółdzielnia mieszkaniowa spełnia Twoje oczekiwania?

+48 600 752 752

zgloszenia@gtwipartnerzy.pl

GTW & Partnerzy

New York, NY 90210

Absolutorium dla członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Absolutorium dla członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Absolutorium dla członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej w prawie spółdzielczym to ocena poszczególnych organów spółdzielni, która powinna być dokonywana na każdym rocznym walnym zgromadzeniu członków spółdzielni. Podstawą do jego udzielenia lub nieudzielenia są sprawozdania z działalności organów. O tym czy absolutorium będzie przydzielone decyduje walne zgromadzenie członków spółdzielni. Absolutorium udziela się poszczególnym członkom zarządu, nigdy tym organom całościowo. Jego otrzymanie oznacza pozytywną ocenę działalności członka zarządu przez członków spółdzielni. Konsekwencją nieuzyskania absolutorium może być odwołanie członka zarządu z pełnienia funkcji. Zgodnie z art. 49 § 4 ustawy o prawie spółdzielczym walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium, niezależnie od tego, który organ, zgodnie ze statutem, jest upoważniony do wybierania i odwoływania członków zarządu.

Uzyskanie absolutorium nie zwalnia członków zarządu z odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone spółdzielni. Masz wątpliwości czy udzielić absolutorium zarządcy– zgłoś się do nas- wypełnij formularz kontaktowy a my odpowiemy niezwłocznie !

Z poważaniem,

GTW & Partnerzy