A czy Twoja spółdzielnia mieszkaniowa spełnia Twoje oczekiwania?

+48 600 752 752

zgloszenia@gtwipartnerzy.pl

GTW & Partnerzy

New York, NY 90210

Audyt spółdzielni mieszkaniowej

Audyt spółdzielni mieszkaniowej

GTW & Partnerzy świadczy usługi audytu spółdzielni mieszkaniowej i audytu we wspólnotach mieszkaniowych dla zarządów i rad nadzorczych.

W przypadku zmiany zarządu lub rady nadzorczej w spółdzielniach mieszkaniowych niezwykle ważne jest, aby niezależny podmiot zewnętrzny dokonał audytu spółdzielni mieszkaniowej i stwierdził czy poprzedni zarząd wykonywany był zgodnie z obowiązującym prawem i prawidłową gospodarką. Warto też sprawdzić zasadność ponoszonych wydatków, przestrzeganie procedur przetargowych i zgodność podejmowanych uchwał z obowiązującym prawem.

 Do głównych obszarów audytu spółdzielni mieszkaniowej przeprowadzanej przez GTW & Partnerzy zaliczyć można:

  • Badanie i ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania spółdzielnią mieszkaniową w latach poprzednich.
  • Ocena przestrzegania przepisów prawa przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej i analiza kosztów w zakresie ponoszonych wydatków- kosztów remontów, odbytych podróży służbowych, szkoleń, usług prawnych i doradczych, usług marketingowych, wynagrodzeń lub premii zarządu i innych
  • Ocena przestrzegania przepisów prawa w zakresie przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi dla spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej i analiza poniesionych wydatków w zakresie objętym audytem spółdzielni mieszkaniowej.
  • Audyt spółdzielni mieszkaniowej kończy się sporządzeniem sprawozdania z przeprowadzonego audytu przedstawiającego ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie kontroli spółdzielni mieszkaniowej i wydanie obiektywnej oceny sprawowania zarządu.
  • Audyt rozliczenia kosztów ogrzewania w spółdzielni mieszkaniowej pod kątem zgodności z obowiązującym prawem oraz ogólnym wymaganiem, że suma zaliczek i opłat pobrana od współwłaścicieli nieruchomości, równa jest całkowitemu kosztowi dostaw energii cieplnej dla budynku lub spółdzielni mieszkaniowej.
  • Audyt rozliczenia kosztów dostaw wody i ścieków w budynkach wielorodzinnych.
  • Audyt spółdzielni mieszkaniowej powinien być wykonany przy każdej zmianie zarządu spółdzielni mieszkaniowej lub jej rady nadzorczej
  • Audyt spółdzielni mieszkaniowej to gwarancja czystej karty dla nowego zarządu
Wykonujemy audyt spółdzielni mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych na zlecenie zarządów i rad nadzorczych, ale także spółdzielców lub współwłaścicieli nieruchomości.

Zapraszamy do współpracy,

GTW & Partnerzy- niezależny audyt spółdzielni mieszkaniowej.   Wypełnij formularz kontaktowy a my odpowiemy niezwłocznie !

Z poważaniem,

GTW & Partnerzy