A czy Twoja spółdzielnia mieszkaniowa spełnia Twoje oczekiwania?

+48 600 752 752

zgloszenia@gtwipartnerzy.pl

GTW & Partnerzy

New York, NY 90210

Kontrola zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnoty mieszkaniowe maja obowiązek przyjąć jedną z dwóch możliwości zarządzania ich nieruchomością. Pierwszą z nich jest wybranie zarządu wspólnoty spośród właścicieli. Drugim sposobem jest powierzenie swojej nieruchomości profesjonalnemu zarządcy, który posiada licencję na wykonywanie tej czynności i tym samym przyjmuje role osobowego zarządu wspólnoty. Mimo to, możemy spotkać się z sytuacją w której nie jesteśmy zadowoleni z działania zarządu lub zarządcy.

W spółdzielniach mieszkaniowych istnieje organ zwany rada nadzorczą, która kontroluje pracę zarządu, we wspólnotach mieszkaniowych organ ten nie istniej. Dlatego należy pamiętać o prawach właścicieli nieruchomości. Pkt. 3 art. 30 Ustawy o własności lokali mówi, że prawo do kontroli działalności zarządu posiada każdy właściciel lokalu. Dzięki temu w każdej chwili możemy skontrolować pracę wybranego zarządu lub zarządcy.

Chcesz skontrolować zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

Zgłoś się do nas- wypełnij formularz kontaktowy a my odpowiemy niezwłocznie !

Z poważaniem,

GTW & Partnerzy