A czy Twoja spółdzielnia mieszkaniowa spełnia Twoje oczekiwania?

+48 600 752 752

zgloszenia@gtwipartnerzy.pl

GTW & Partnerzy

New York, NY 90210

O nas

GTW & Partnerzy to projekt inwestycyjno- doradczy. Specjalizujemy się w dochodzeniu wierzytelności na drodze sądowej wobec spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, reprezentowaniu współwłaścicieli nieruchomości w sprawach sądowych i mediacjach ze spółdzielniami mieszkaniowymi i wspólnotami mieszkaniowymi dotyczącymi często nieuzasadnionych kosztów nieruchomości wspólnej takich jak koszty ogrzewania, rozliczenia wody i ścieków, wywozu śmieci, remontów i kosztów zarządu.

Naszą firmę  tworzą partnerzy wielu specjalizacji w całej Polsce- adwokaci, radcy prawni, ekonomiści, inżynierowie, księgowi, biegli rewidenci. Wierzymy że tylko holistyczne podejście do tematu rozliczenia kosztów nieruchomości wielorodzinnych może dać wiele korzyści współwłaścicielom nieruchomości i skończyć z patologią, która być może trwała latami, tak że wszyscy się do niej przyzwyczaili. W dotychczasowej ponad 10 letniej karierze spotkaliśmy się z wieloma całkowicie niezrozumiałymi wyrokami sądów, niezrozumiałymi opiniami biegłych różnych dziedzin w sprawach przeciwko spółdzielniom mieszkaniowym i wspólnotom mieszkaniowym reprezentowanym przez ich zarządy i często sztaby prawników.

Wiele postępowań policji i prokuratury mogło być prowadzonych w sposób błędny, przez co nie udało się wskazać prawdziwych okoliczności i postawić zarzutów osobom, które bezpodstawnie mogły się wzbogacić kosztem współwłaścicieli nieruchomości.  Obawiamy się że wiele osób, nie posiadało odpowiedniej profesjonalnej reprezentacji w sprawach przeciwko „profesjonalistom” i dlatego zabrakło dowodów.

Obecnie prowadzimy wiele spraw w całej Polsce gdzie stroną pozwaną są spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.

Szacuje się, że w Polsce nawet 14 milionów ludzi mieszka w nieruchomościach wielorodzinnych zarządzanych lub administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Wiele nieruchomości ma ustanowionych zarządców nieruchomości w formie aktów notarialnych, co utrudnia ich zmianę. Bardzo często współwłaściciele nieruchomości są pozbawieni decydowania o swoje nieruchomości, a ich jedynym obowiązkiem jest płacić coraz to większe fikcyjne ,,rachunki”, ,,czynsze” na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.  

Czy zastanawialiście się jak to jest, że porównując koszty ogrzewania prywatnych kamienic, gdzie każde koszty są analizowane przez współwłaścicieli, z podobnymi kamienicami w rękach spółdzielni mieszkaniowych koszty ogrzewania bywają nawet 100 % większe? Dlaczego wiele nieruchomości niszczeje, pomimo, że współwłaściciele płacą ogromne fundusze remontowe, a inne są zadbane często niższym kosztem? Dlaczego z różnych powodów właścicielom nieruchomości ogranicza się dostęp do dokumentów, takich jak wyciągi bankowe, faktury kosztowe, umowy pokazując w zamian dane wtórne, tabelki, które mają potwierdzić prawidłowość „wyliczeń”?

Jak to jest, że nawet kiedy porównamy koszty utrzymania nieruchomości w Polsce z podobnymi nieruchomościami na świecie, okazuje się że w Polsce, pomimo niższych dochodów musimy płacić najwięcej?

Wiele osób nieświadomie mogła paść ofiarą oszustwa- tzw. przekrętu podzielnikowego. 

Uważamy ze tylko głęboka analiza problemów dotyczących rynku nieruchomości, da odpowiedz na pytanie czy współwłaściciele nieruchomości nie są umyślnie wprowadzani w błąd (oszukiwani) przez nieuczciwe zarządy, zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, czy może procesy te przebiegają zgodnie z obowiązującym prawem i prawidłową gospodarką.

Nie tylko diagnozujemy problemy, ale wiemy także jak naprawić spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, które dzięki wprowadzonym zmianom, odpowiednim procedurom i przejrzystej polityce informacyjnej nie marnują pieniędzy współwłaścicieli nieruchomości i spółdzielców na fikcyjne koszty.

Zastanów się- czy koszy utrzymania Twoje nieruchomości też są znacząco zawyżone?

Czy chcesz odzyskać pieniądze, którymi osoby trzeci mogły się wzbogacić Twoim kosztem?

Czy chcesz aby obecny zarząd/ zarządca nieruchomości został odwołany jeśli dopuścił się oszustw?

Jeśli tak- zgłoś się do nas- wypełnij formularz kontaktowy a my odpowiemy niezwłocznie !

Z poważaniem,

GTW & Partnerzy