A czy Twoja spółdzielnia mieszkaniowa spełnia Twoje oczekiwania?

+48 600 752 752

zgloszenia@gtwipartnerzy.pl

GTW & Partnerzy

New York, NY 90210

Odwołanie rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej

Odwołanie rady nadzorczej

Do odwołania rady nadzorczej uprawniony jest organ walnego zgromadzenia. Zgromadzenie można zwołać na wniosek 1/10 członków spółdzielni mieszkaniowej. Osoby te są zobligowane do pisemnego przedstawienia porządku obrad oraz treści uchwały w sprawie odwołania rady nadzorczej i wyboru nowego składu. O czasie, miejscu i porządku obrad należy poinformować pisemnie wszystkich członków spółdzielni mieszkaniowej.

W przypadku chęci odwołania rady nadzorczej podczas corocznego walnego zgromadzenia, projekt uchwały musi zostać podpisany przez co najmniej dziesięciu członków oraz zgłoszony zarządowi do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia.

Warto pamiętać, że każda spółdzielnia mieszkaniowa posiada swój własny statut. Zanim przystąpimy do pewnych kroków związanych z powołaniem lub odwołaniem poszczególnych organów spółdzielni, należy zapoznać się ze statutem, który określa pewne prawa i zasady.