A czy Twoja spółdzielnia mieszkaniowa spełnia Twoje oczekiwania?

+48 600 752 752

zgloszenia@gtwipartnerzy.pl

GTW & Partnerzy

New York, NY 90210

Odwołanie zarządu spółdzielni mieszkaniowej

W każdej spółdzielni mieszkaniowej funkcjonuje zarząd spółdzielni. Jest to jeden z trzech organów, który działa na rzecz spółdzielni. Wybierany jest przez radę nadzorcza lub walne zgromadzenie. Jego kompetencje określa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statut spółdzielni. Co zrobić jeśli zarząd spółdzielni działa w nieodpowiedni sposób?

W pierwszej kolejności należy dowiedzieć się kto wybiera zarząd (określa to statut spółdzielni). W przypadku gdy jest to rada nadzorcza, która nie chce zmienić zarządu, należy rozpocząć od zmiany członków w tym organie, gdyż nowi członkowie rady będą mieli prawo do odwołania starego i wybrania nowego zarządu spółdzielni.

Odwołanie zarządu odbywa się podczas walnego zgromadzenia, które musi zostać zwołane przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Zgromadzenie to powołuje zarząd spółdzielni, którym w tym przypadku chcemy odwołać. Mimo to, zarząd spółdzielni ma obowiązek zwołania walnego zgromadzenia na wniosek rady nadzorczej lub jednej dziesiątej członków spółdzielni.

Porządek obrad walnego zgromadzenia zasadniczo ustala zarząd spółdzielni. Mimo to, żądania zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad mają prawo zgłosić rada nadzorcza oraz członkowie spółdzielni (co najmniej 10 osób). Projekt uchwały należy złożyć pisemnie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia.

Aby odwołać zarząd spółdzielni mieszkaniowej za uchwałą musi opowiedzieć się ponad połowa. Oznacza to, że podczas głosowania nad odwołaniem zarządu, więcej niż połowa członków spółdzielni obecnych na sali musi zagłosować za. Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.