A czy Twoja spółdzielnia mieszkaniowa spełnia Twoje oczekiwania?

+48 600 752 752

zgloszenia@gtwipartnerzy.pl

GTW & Partnerzy

New York, NY 90210

Odwołanie zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Członkowie wspólnoty mieszkaniowej zobowiązani są do wybrania jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Jego członkiem może być osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Zgodnie z pkt. 2 art. 20 Ustawy o własności lokali zarząd lub jego członkowie mogą być w każdej chwili zawieszeni w czynnościach lub odwołani.

Odwołanie zarządu wspólnoty mieszkaniowej odbywa się na walnym zgromadzeniu, które musi zostać zwołane przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Istnieje również możliwość zwołania zebrania na wniosek właścicieli lokali posiadających przynajmniej 10% udziałów. Wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia musi zawierać porządek obrad oraz treść proponowanej uchwały w sprawie odwołania zarządu. O terminie oraz miejscu zebrania należy poinformować pisemnie każdego członka wspólnoty z tygodniowym wyprzedzeniem.

Do odwołania zarządu niezbędna jest grupa osób posiadająca w sumie ponad 50% udziałów. W przypadku nieobecności odpowiedniej liczby osób, możliwe jest zbieranie głosów indywidualnie lub uzyskanie pełnomocnictwa. Wyniki głosowania należy przesłać pisemnie wszystkim członkom wspólnoty.

W przypadku odwołania obecnego zarządu należy dokonać wyboru nowego zarządu już na tym samym zebraniu lub (w przypadku głosowania indywidualnego) zwołać kolejne zebranie w celu ustanowienia nowego zarządu wspólnoty mieszkaniowej.