A czy Twoja spółdzielnia mieszkaniowa spełnia Twoje oczekiwania?

+48 600 752 752

zgloszenia@gtwipartnerzy.pl

GTW & Partnerzy

New York, NY 90210

Pytania

Zadaj nam pytanie:

1. Jaka jest różnica pomiędzy licznikiem a podzielnikiem ciepła?

Licznik ciepła to przede wszystkim urządzenie pomiarowe, która określa zużycie energii za pomocą legalnej jednostki. Przyrządy te podlegają kontroli organów administracyjnych w zakresie legalizacji, uwierzytelniania i zatwierdzania typu. Podzielnik ciepła nie jest urządzeniem pomiarowym, oznacza to że za jego pomocą nie jesteśmy w stanie obliczyć zużytej energii za pomocą jednostki miary. Urządzenia nie te podlegają legalizacji a dodatkowo jest drogie i wymaga dodatkowych nakładów pieniężnych na montaż i odczytywanie urządzeń.

2. Dlaczego podzielnik ciepła nie jest dobrym sposobem rozliczania ciepła?

Urządzenia te nie są urządzeniami pomiarowymi. Ich konstrukcja nie jest określona szczegółową dokumentacją, żadnymi parametrami, które powinny spełniać, ani określona prawnie. Urządzenie to nie rejestruje ilości ciepła, a jedynie służy do podziału całkowitego kosztu dostarczenia energii cieplnej do budynku na poszczególnych użytkowników lokali. Ostatecznie nie wiemy ile energii cieplnej zużyliśmy i ile powinien wynosić prawidłowy rachunek.

3. Czy jako właściciel mieszkania mam prawo wglądu do dokumentacji zarządu wspólnoty?

Zgodnie z art. 29 punkt 3 Ustawy o własności lokali, każdy właściciel ma prawo kontroli zarządu wspólnoty. Zatem w przypadku ukrywania dokumentów, niszczenia lub sprawienia ich nieczytelnymi, możemy powołać się na artykuł 276 Kodeksu Karnego, który mówi: Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. kto może być w zarządzie (kto zarządcą)