A czy Twoja spółdzielnia mieszkaniowa spełnia Twoje oczekiwania?

+48 600 752 752

zgloszenia@gtwipartnerzy.pl

GTW & Partnerzy

New York, NY 90210

Różnica pomiędzy licznikiem a podzielnikiem ciepła

Licznik ciepła jest to urządzenie pomiarowe, które rejestruje ilość energii cieplej i wyraża ją w jednostkach miary takimi jak: MJ, GJ, kWh. Przyrząd ten podlega kontroli organów administracyjnych w zakresie legalizacji, uwierzytelniania i zatwierdzania typu. Pomiar odbywa się poprzez obliczenie przepływu wody w ciepłociągu oraz temperatury wody zasilającej i powrotnej.

 

Podzielniki ciepła nie są przyrządami pomiarowymi. Oznacza to, że pomiar zużycia energii cieplej nie jest wyrażony w jednostce miary. Nie znajdziemy na nim ilości ciepła odebranej przez grzejnik. Urządzenia te nie podlegają legalizacji. Pozwalają na oszacowanie udziału poszczególnych grzejników względem całkowitej ilości ciepła dostarczonej do budynku.