A czy Twoja spółdzielnia mieszkaniowa spełnia Twoje oczekiwania?

+48 600 752 752

zgloszenia@gtwipartnerzy.pl

GTW & Partnerzy

New York, NY 90210

Sprzeciw od nakazu zapłaty przeciwko spółdzielni mieszkaniowej w postępowaniu upominawczym.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko spółdzielni mieszkaniowej.

Jeśli Twoja spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa lub zarządca Twojej nieruchomości skierował do Sądu pozew o zapłatę przeciwko Tobie, a Ty nie zgadzasz się z ich żądaniem, sposobem naliczania opłat powinieneś w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wnieść sprzeciw do właściwego Sądu.

Sprzeciw od nakazu zapłaty musi zawierać wszelkie zarzuty, twierdzenia i dowody.

Prawidłowo wniesiony sprzeciw od nakazu zapłaty powoduje, że nakaz zapłaty traci moc.

Jest to jednoznaczne z wyznaczeniem przez sędziego terminu rozprawy i zarządzeniem doręczenia stronom (powodowi i pozwanemu) wezwania na rozprawę. Dzięki temu uzyska się możliwość ponownego rozpatrzenia sprawy z uwzględnieniem dowodów przedstawionych w sprzeciwie do nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Jeśli nie zgadzasz się z twierdzeniami zawartymi w pozwie skierowanym przeciwko Tobie przez spółdzielnię mieszkaniową, lub wspólnotę mieszkaniową zgłoś się do GTW & Partnerzy a my przygotujemy dla Ciebie sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i podejmiemy się Twojej obrony.