A czy Twoja spółdzielnia mieszkaniowa spełnia Twoje oczekiwania?

+48 600 752 752

zgloszenia@gtwipartnerzy.pl

GTW & Partnerzy

New York, NY 90210

Strona internetowa spółdzielni mieszkaniowej- wymogi prawne 2018.

Strona internetowa spółdzielni mieszkaniowej- wymogi prawne 2018.

Każda spółdzielnia mieszkaniowa zobowiązana jest do stosowania się do treści jakie znajdziemy w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., art. 8 ust. 3. „Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.” Zgodnie z ustawą, spółdzielnie mieszkaniowe mają obowiązek posiadania strony internetowej i zamieszczania na niej  dokumentów takich jak:
  • statut spółdzielni mieszkaniowej,
  • regulaminy,
  • uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni,
  • protokoły lustracji
  • roczne sprawozdanie finansowe.
Dokumenty te powinny być regularnie aktualizowane, a wgląd do nich musi być stały dla wszystkich członków spółdzielni mieszkaniowej. Masz wrażenie że ktoś ogranicza Twoje prawa do wglądu w dokumenty spółdzielni mieszkaniowej, ukrywa bądź niszczy dokumenty? Zgłoś się do GTW & Partnerzy. Doradzimy.