Zawieszenie członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Zawieszenie członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Organy uprawnione do zawieszenia członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej to rada nadzorcza i walne zgromadzenie. Zawieszenia w czynnościach można dokonać wyłącznie wtedy, gdy działania członka zarządu naruszyły prawo lub postanowienia statutu spółdzielni.