A czy Twoja spółdzielnia mieszkaniowa spełnia Twoje oczekiwania?

+48 600 752 752

zgloszenia@gtwipartnerzy.pl

GTW & Partnerzy

New York, NY 90210

Zarządca wspólnoty mieszkaniowej

Zarządcą nieruchomości może być osoba fizyczna lub firma. Tytułem zarządcy nieruchomości mogą posługiwać się osoby, które zostały wpisane do ogólnopolskiego rejestru zarządców nieruchomości. W tym celu należy ukończyć konkretne egzaminy. Zgodnie z polskim prawem zarządzaniem nieruchomościami mogą zajmować się jedynie firmy, które zatrudniają licencjonowanych zarządców nieruchomości lub gdy właściciel firmy posiada taki tytuł zawodowy. Zarządca odpowiedzialny jest za wszystko związane z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości zarówno od strony formalnej jak i codziennej opieki nad budynkiem.

Jaka jest różnica między zarządem wspólnoty a zarządcą?

Podstawową różnicą, jest fakt że każdy zarządca nieruchomości musi posiadać licencję. Nie jest to wymagane w przypadku osób fizycznych zasiadających w zarządzie wspólnoty. Zarządca nieruchomości ma również obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Różnica pojawia się również w odpowiedzialności prawnej zarządu i zarządcy. Zarząd ma obowiązek przestrzegania prawa i odpowiedniego zarządzania nieruchomością. Licencjonowany zarządca może być również postawiony przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej działającej przy Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.